Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij verwelkomen u in de Wanderfalk Lodge. Op uw verblijf in ons chalet zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom in de Wanderfalk Lodge!

Deze overeenkomst wordt aangegaan zodra de aanbetaling en borg is ontvangen.

Wanderfalk Lodge zal de boeking bevestigen door u per e-mail een bevestiging te sturen.

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle boekingen van de Wanderfalk Lodge. Afwijking van deze AV is alleen mogelijk in speciale gevallen op voorwaarde dat de Wanderfalk Lodge akkoord gaat om af te wijken van dit document. Dit wordt door de Wanderfalk Lodge per e-mail bevestigd.

Verwijzing naar “ons”, “onze” of “wij” betekent de eigenaar van de Wanderfalk Lodge. Verwijzing naar ‘lodge’ of ‘chalet’ betekent de Wanderfalk Lodge. Verwijzing naar “de gast” of “u” verwijst naar de persoon of personen die door de eigenaar zijn geaccepteerd om de Wanderfalk Lodge te huren voor de in de boeking aangegeven periode en, indien de context dit toelaat of vereist, alle personen die op het boekingsformulier zijn genoemd.

De gast is verantwoordelijk voor de naleving van de Lodge regels die bij de e-mail met de reserveringsbevestiging worden verstrekt.

1. Reservering en betaling

1.1 Wanderfalk Lodge stuurt u een factuur met de totale huur (inclusief de huur-, schoonmaakkosten en toeristenbelasting) per email. De aanbetaling van de huurkosten (30%) verzoeken we u binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur over te maken. De boeking wordt bevestigd per e-mail zodra we de aanbetaling hebben ontvangen.

1.2 Het restbedrag van de huurkosten en de borg van EUR 750,- moet uiterlijk 12 weken voor de dag van aankomst worden betaald, de vervaldatum wordt op de factuur vermeld. Wanneer de reservering minder dan 12 weken voor de aankomstdatum wordt gemaakt, dient de borg en de totale huurprijs (huur, schoonmaakkosten en toeristenbelasting) te worden betaald op het moment van reserveren.

1.3 Als de betaling van de facturen van de huurkosten en de borg niet is ontvangen op de vervaldatum op de facturen, behouden we ons het recht voor om de boeking te behandelen als geannuleerd zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Annulering door gast’ (clausule 3) hieronder.

Zie clausule 2 voor restitutie van de borg

2. Borg 

2.1 U dient een borg van € 750 te betalen, wij sturen u daarvoor een aparte factuur. De borg dient als garantie voor schade aan en / of kosten voor de Wanderfalk Lodge ten gevolge van het niet naleven van de verplichtingen van de Gast (zie Clausule 5).

2.2 Kosten voor schade, kosten om de Lodge naar een aanvaardbare standaard terug te brengen en / of overmatig energieverbruik en waterverbruik worden van de borg afgetrokken. Indien deze kosten hoger zijn dan de borg, heeft de Wanderfalk Lodge eigenaar het recht om de gast aansprakelijk te stellen voor de bijkomende kosten.

2.3 De borg van € 750 zal worden terugbetaald 7 (zeven) dagen na de huurperiode na afwikkeling van claims (schade aan inventaris / accommodatie, extra schoonmaak en / of overmatig energieverbruik en waterverbruik).

2.4 In het geval dat de veroorzaakte schade niet direct na het verblijf worden vergoed, heeft de Wanderfalk Lodge eigenaar nog steeds het recht om de gast aansprakelijk te stellen voor de compensatie daarvan. Alle kosten in verband hiermee zijn de verantwoordelijkheid van de gast.

De borg wordt teruggestort op dezelfde bankrekening die is gebruikt voor de betaling.

3. Annulering door Gast

3.1 Een Annuleringsverzoek moet per e-mail worden verzonden naar hello@wanderfalklodge.com. Een Annuleringsbevestiging zal worden verzonden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.

3.2 Wij berekenen de volgende annuleringskosten: 

  • Tot 12 weken voor aankomst – annuleringskosten van 30% van de totale huurprijs;
  • 8-12 weken voor aankomst – annuleringskosten van 50% van de totale huurprijs;
  • 4-8 weken voor aankomst – annuleringskosten van 70% van de totale huurprijs;
  • 2-4 weken voor aankomst – annuleringskosten van 90% van de totale huurprijs;
  • Minder dan 2 weken voor aankomst – geen restitutie

3.3 In het geval dat de boeking door ons is bevestigd, maar de rekening met de totale huur en borg niet op tijd is betaald, annuleert Wanderfalk Lodge uw reservering en wordt uw aanbetaling niet terugbetaald.

We raden onze gasten ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten als er twijfels zijn of ze hun boekingsverplichting kunnen nakomen.

4. Wijziging Reservering

4.1 Wijzigingen in een reservering kunnen worden gemaakt tot 6 weken voor aankomst en de onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

  • Een Wijzigingsverzoek moet per e-mail worden verzonden naar hello@wanderfalklodge.com.
  • Wanderfalk Lodge accepteert het wijzigingsverzoek alleen als er beschikbaarheid is voor de gevraagde nieuwe datums en het in hetzelfde jaar en hetzelfde seizoen is als het oorspronkelijke verzoek. Wanderfalk Lodge staat 1 wijziging toe.
  • Als de totale huurprijs hoger is voor de nieuwe aangevraagde data, stuurt Wanderfalk Lodge per e-mail een factuur voor het prijsverschil. Het wijzigingsverzoek wordt pas verwerkt nadat de betaling is ontvangen.
  • Als de totale huurprijs lager is voor de nieuwe aangevraagde data, zal Wanderfalk Lodge het verschil in totale huurprijs niet terugbetalen.

4.2 Indien het wijzigingen van de oorspronkelijke reservering niet mogelijk is en de gast de reservering wenst te annuleren, is het annuleringsbeleid van toepassing. Raadpleeg clausule 3 hierboven.

5. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de Gast

5.1 Tijdens het verblijf in de Wanderfalk Lodge is de gast aansprakelijk voor schade aan de Lodge, het meubilair en alle zaken gerelateerd aan de lodge. Eventuele schade aan de Lodge, veroorzaakt door de gast of andere gebruikers die door de gast toegang hebben gekregen tot de Lodge, zal worden gecompenseerd door de gast.

We raden onze gasten aan een schade- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (inclusief dekking voor brand en waterschade).

5.2 Bestaande schade moet worden gemeld aan de beheerder van de accommodatie op de dag van aankomst. Schade die niet op de dag van aankomst wordt gemeld, is de verantwoordelijkheid van de gast.

5.3 Elektriciteit en water zijn inbegrepen in de huurprijs. Maar excessief energieverbruik en waterverbruik worden in rekening gebracht.

5.4 Naleving van de regels van de Lodge (verstrekt per e-mail) is verplicht

5.5 De accommodatie en de omringende tuin moet in een schone en opgeruimde staat achtergelaten worden (volgens de regels van de lodge), alle meubels moeten op de oorspronkelijke plaats teruggezet worden en geen meubilair mag worden verplaatst dat schade aan het meubilair en de vloer kan veroorzaken.

5.6 De gast is aansprakelijk voor extra schoonmaakkosten, als de lodge in excessief slordige en vuile staat wordt achtergelaten.

5.7 De lodge mag alleen worden gedeeld met de personen die op het boekingsformulier wordt vermeld.

5.8 Het totale aantal personen dat op het boekingsformulier wordt vermeld, mag niet worden overschreden.

5.9  De lodge kan alleen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden worden gebruikt

5.10 Het is niet toegestaan om eigendommen of meubels uit de lodge af te staan of te verwijderen.

5.11 Het is niet toegestaan om iets te doen wat een verzekeringspolis ongeldig of vernietigbaar maakt.

5.12 Het is niet toegestaan om buren overlast te bezorgen. Na 21:30 s’avonds mag er geen geluidsoverlast buiten veroorzaakt worden, wij adviseren groepen het terras na deze tijd niet meer te gebruiken.

5.13 De accommodatie is rookvrij

5.14 Huisdieren zijn niet toegestaan in Wanderfalk Lodge

5.15 De Eigenaar of diens beheerder of aannemers hebben ten allen tijde recht op toegang (op redelijke tijden).

In het geval dat een van deze voorwaarden wordt geschonden, kan de Eigenaar of zijn beheerder onmiddellijk het eigendom opnieuw betreden en de verhuur beëindigen en / of aan de gast eventuele extra kosten berekenen en schadevergoeding eisen voor alle verliezen.

Voor een boeking gemaakt onder valse voorwendselen zal geen restitutie plaatsvinden van borg en totale huurprijs en zal check-in niet toegestaan worden.

6. Aansprakelijkheid Wanderfalk Lodge

6.1 De Wanderfalk Lodge eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade geleden door de gast of de eigendommen van de gast.

6.2 De Wanderfalk Lodge eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurrampen, kernrampen, oorlog, aanslagen, stakingen, epidemieën en andere situaties van overmacht die buiten de invloed van de Wanderfalk Lodge eigenaar  liggen.

6.3 Het gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gast.

6.4 De Wanderfalk Lodge eigenaar  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening of gebreken in door derden geleverde diensten.

6.5 WIFI

Wij bieden een gratis en snelle Wi-Fi internetverbinding in de Wanderfalk Lodge. De snelheid is echter “zoals het is” en kan niet worden gegarandeerd, omdat de Wanderfalk Lodge afhankelijk is van de aanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor het falen of niet beschikbaar zijn van het Wi-Fi-internet signaal of verbinding.

Als de gasten gebruik maken van onze gratis Wi-Fi internetverbinding, zijn zij als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en moeten ervoor zorgdragen dat geen computer- of softwarevirus, ongepast of illegaal materiaal wordt geopend of gedownload. De gast zal ons volledig moeten vergoeden voor elke computer of softwarevirus die wordt gedownload en onze software, systemen of hardware beschadigt en voor alle andere gevolgen van het gebruiken of downloaden van ongepast of illegaal materiaal. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke gast om ervoor te zorgen dat eventuele beperkingen aanwezig zijn voor kinderen en we kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongepaste toegang of gebruik van internet door kinderen of anderen.

6.6 Sauna en open haard

Gasten zijn van harte welkom om de sauna en de open haard te gebruiken, maar doen dit geheel op eigen risico. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en condities, komen we overeen dat de eigenaar van de Wanderfalk Lodge en hun personeel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verwondingen of verlies van levens geleden door de gasten door ongevallen of incidenten in de sauna en met de open haard.

De gast gaat akkoord dat kinderen te allen tijde onder toezicht moeten staan.

Voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen onder invloed van alcohol en personen met een hartproblemen is het gebruik van de sauna niet aan te raden

7. Onbeschikbaarheid van Wanderfalk Lodge

7.1 Indien De Wanderfalk Lodge de reservering moet annuleren, zullen wij de gast hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Indien mogelijk zal Wanderfalk Lodge een alternatieve optie voorstellen.

7.2 Als de alternatieve optie niet beschikbaar is of niet acceptabel is voor de gast, geeft Wanderfalk Lodge de gast volledige restitutie van het reeds betaalde geld. De gast heeft geen andere rechten dan het geld dat al aan Wanderfalk Lodge is betaald. Deze clausule 7.2. geldt niet in het geval van overmacht (clausule 8).

8. Overmacht

Geen restitutie van de huurkosten vindt plaats ingeval van overmacht (force majeure) waaronder, maar niet uitsluitend, een gebeurtenis als een natuurramp, kernramp,  oorlog, aanslag, staking en epidemie. 

9. Onderhoud

9.1 Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om reparatie-, onderhouds- of soortgelijke werkzaamheden uit te voeren aan of in het pand en wij behouden ons het recht voor om dergelijk werk uit te voeren zonder schadevergoeding, terugbetaling of soortgelijke betaling aan de Gast.

9.2 Evenzo kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor constructie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door naburige of andere eigendommen, noch voor wegwerkzaamheden of nutsvoorzieningen. Geen compensatie, restitutie of andere betalingen zullen worden gedaan met betrekking tot dergelijke werken.

10. Website informatie

10.1 De foto’s en afbeeldingen op onze website geven mogelijk niet het actuele  meubilair, de actuele decoratie of inrichting weer; en we behouden ons het recht voor om meubels, decoraties, ruimte-indelingen en accessoires op elk moment te veranderen.

10.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van fouten of wijzigingen.

10.3 Niet alle faciliteiten en activiteiten in de regio zijn het hele jaar open en / of beschikbaar. Door omstandigheden kunnen faciliteiten ook uitvallen of tijdelijk niet beschikbaar zijn. De Wanderfalk Lodge is hiervoor niet verantwoordelijk. Als faciliteiten en activiteiten in de regio niet open en / of onbeschikbaar zijn, wordt er geen vergoeding, restitutie of andere betalingen gedaan aan de gast. Het gebruik van deze faciliteiten is ook op eigen risico.

11. Klachten

Als u ergens ontevreden over bent, neemt u dan direct contact op met de beheerder (binnen 24 uur). Als de klacht niet binnen 24 uur na het melden naar tevredenheid is opgelost, neemt u dan binnen 48 uur contact met ons op. We zullen u dan verder helpen.

We betreuren het dat we geen klachten kunnen behandelen waarin we niet de gelegenheid hebben gekregen om de klacht te onderzoeken en de zaak recht te zetten tijdens de huurperiode; of klachten ingediend op of na vertrek.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u (de gast) en ons (de eigenaar) en vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving. Deze Overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Oostenrijkse rechtbanken.